Materiał Partnera

Rola wychowawcy klasy w szkole podstawowej

Rola wychowawcy klasy w szkole podstawowej

Bardzo ważne jest to, aby już w dzieciństwie mieć dobre wzorce, które w jakiś sposób ukształtują osobowość i nakierują na właściwe zachowanie. Ale poza swego rodzaju autorytetem, najmłodsi potrzebują też wsparcia w rozwoju i pomocnych wskazówek. Jaką rolę w tym wszystkim pełni nauczyciel szkoły podstawowej? Przeczytaj tekst, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Czy nauczanie to jedyna misja wychowawcy?

Oczywistym jest, w jakim celu chodzi się do szkoły. Robi się to głównie po to, aby już od najmłodszych lat zdobywać cenne umiejętności oraz wiedzę na temat otaczającego świata. Ale szkoła jest też miejscem, w którym nawiązują się pierwsze przyjaźnie, dziecko uczy się funkcjonować w społeczeństwie oraz kształtuje swój charakter. W końcu spędza naprawdę dużo czasu w tej placówce. Proces rozwoju zaczyna się już w szkole podstawowej, a często nawet na wcześniejszych etapach nauki. Ale żeby był on jak najbardziej efektywny, dzieci muszą mieć zapewnione optymalne warunki. Niezwykle ważne jest poczucie bezpieczeństwa, a także świadomość, że jest się szanowanym i docenianym. Tylko w przyjaznym środowisku dziecko może się prawidłowo rozwijać.

Jaki powinien być dobry nauczyciel?

Przekazywanie uczniom wiedzy to oczywiście ważna rola nauczyciela szkoły podstawowej, ale przecież nie jedyna. Powinien on również zademonstrować swoim podopiecznym techniki łatwego przyswajania informacji oraz zwrócić uwagę na mocne strony dzieci. Poza wiedzą zawartą w podręcznikach wychowawca musi również mówić o wartościach i życiu w społeczności, zarówno tej małej – w klasie, jak i poza nią. 

Dzieci w szkole podstawowej są jeszcze w takim wieku, że potrzebują w dosyć dużym stopniu wsparcia i wskazówek dorosłych. Powinny one wiedzieć, że mogą zaufać nauczycielowi i zwrócić się do niego z problemem – wyjaśnia pracownik Niepublicznej Szkoły Podstawowej COSIK

Kolejnym zadaniem wychowawcy jest obserwowanie relacji między uczniami oraz rozwiązywanie ewentualnych konfliktów, oczywiście z jednoczesnym poszanowaniem ich prywatności i potrzeby niezależności. Poznanie mocnych i słabych stron dzieci pozwolą ocenić, w jakich obszarach potrzebują one pomocy, a w jakich wystarczy zwykła zachęta. Wsparcie musi prowadzić do stopniowego rozwoju samodzielności uczniów, zarówno w kwestii działań, jak i wyrażania opinii. Dobrym pomysłem jest też kontaktowanie się z rodzicami, słuchanie ich próśb oraz zwracanie ich uwagi na pewne kwestie. Przyjazna atmosfera w szkole podstawowej i pozytywne relacje z wychowawcą pozwolą wypuścić w świat grupę odważnych, niezależnych młodych ludzi, którzy znają swoją wartość i wiedzą, jak z szacunkiem traktować drugiego człowieka. Warto wziąć to pod uwagę podczas wyboru placówki, do której będzie uczęszczało dziecko.

.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję