Materiał Partnera

Jak wyglądają zajęcia w przedszkolach dla niedosłyszących?

Jak wyglądają zajęcia w przedszkolach dla niedosłyszących?

Dzieci niedosłyszące, aby mogły rozwijać się na równi ze swoimi słyszącymi rówieśnikami i podołać wszystkim wyzwaniom edukacyjnym, muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy. Są one niezwykle istotne na każdym etapie ich edukacji, począwszy od przedszkola. Najlepszym wyborem dla takich maluchów są przedszkola dla niedosłyszących, które są nastawione na pracę z dziećmi z wadami słuchu. Podobnie jak w zwykłych przedszkolach tu także podstawową metodą nauki jest zabawa, która jest połączona z zajęciami umożliwiającymi im pełną rewalidację.

Czym charakteryzują się przedszkola dla niedosłyszących?

W odróżnieniu od zwykłych publicznych przedszkoli przedszkola dla dzieci niedosłyszących to placówki, w których pracują specjaliści doskonale wiedzący, jak pracować z dziećmi z wadami słuchu, aby zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju. Pracownicy takich placówek płynnie posługują się zarówno językiem migowym, jak i fonicznym. Zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo ograniczające potrafią być wady słuchu, mają właściwe przygotowanie oraz doświadczenie, dzięki czemu pomagają dzieciom niedosłyszącym efektywnie się usamodzielniać i rozwijać. 

Dla takich maluchów podejście pracujących z nimi codziennie pedagogów i specjalistów jest bardzo ważne, gdyż dzięki ich właściwej postawie mogą prawidłowo i bezstresowo integrować się z innymi dziećmi. Podobnie jak w przypadku zwykłych przedszkoli do placówek dla dzieci niedosłyszących przyjmowane są maluchy w wieku od 2,5 do 6 lat. 

Jak wygląda dzień w przedszkolu dla niedosłyszących?

Celem przedszkoli dla niedosłyszących, m.in. przedszkola funkcjonującego w ramach Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie, jest przede wszystkim przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej oraz stymulowanie ich rozwoju, a także zapoznanie ich z zasadami dobrego wychowania. W przedszkolu maluchy uczą się również, jak należy funkcjonować w grupie rówieśniczej. W przypadku dzieci z wadami słuchu przedszkole odgrywa bardzo istotną rolę – wyzwala je z izolacji. W takich placówkach dzieci uczą się w kameralnych grupach, które liczą od 6 do 8 osób. 

Każdego dnia w przedszkolu dla dzieci niedosłyszących przynajmniej jedna piąta czasu przeznaczona jest na swobodną zabawę, podczas której maluchy uczą się samodzielności oraz współdziałania z innymi. Wychowankowie takich placówek codziennie wychodzą do ogrodu przedszkolnego, a także mają organizowane różne zajęcia dydaktyczne według programu wychowania przedszkolnego. Program ów jest jednak realizowany nieco inaczej, niż w zwykłych przedszkolach. Najważniejszym zadaniem jest bowiem rozwijanie zdolności komunikacyjnych, dzięki którym będą mogły sprawnie funkcjonować w społeczeństwie i poradzą sobie później w szkole. Z tego względu duży nacisk kładziony jest na naukę języka migowego, zajęcia logopedyczne oraz na zajęcia, których celem jest rozwijanie słuchu (tzw. trening słuchu). Prowadzona jest również terapia integracji sensorycznej, dzięki której dzieci lepiej rozwijają się psychoruchowo, precyzyjniej komunikują swoje potrzeby, łatwiej nawiązują kontakt z rówieśnikami, zyskują pewność siebie, a także robią szybsze postępy w mowie.

Ważną częścią dnia są zajęcia ruchowe, dzięki którym dzieci rozwijają świadomość własnego ciała, stają się coraz sprawniejsze i uczą się, jak nawiązywać bliski kontakt z innymi przy pomocy ruchu i dotyku. Realizowana jest także integracja ze słyszącymi rówieśnikami, z którymi wyjeżdżają razem na wycieczki i wspólnie się bawią. Nieodłącznym elementem dnia są również pyszne i zdrowe posiłki.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję